0888998860

Chính sách bảo mật

1. Tất cả các mối quan hệ với khách hàng và Thám tử Bảo Việt đều dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau, vì vậy chúng tôi cam kết

 

- Tuân thủ pháp luật và các tiêu chuẩn của chính phủ Việt Nam.

 

- Chúng tôi luôn vận hành theo tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp cao nhất.

 

- Xác định, ngăn chặn, phát hiện, và báo cáo bất kỳ hành vi sai trái hoặc vi phạm pháp luật.

 

- Thực hiện các tiêu chuẩn bảo mật cao nhất để bảo vệ thông tin của khách hàng.

 

- Giữ tất cả các thông tin bí mật hoàn toàn, trừ khi khách hàng chắc chắn cho phép chúng tôi chia sẻ.

 

2. Chính sách bảo mật của chúng tôi bao gồm tất cả thông tin liên quan đến và được cung cấp bởi khách hàng của chúng tôi và ngược lại

 

- Mọi thông tin liên quan đến và được cung cấp bởi khách hàng và nhân viên của chúng tôi sẽ được giữ bí mật và được lưu trữ ở nơi an toàn và được kiểm soát an toàn, sử dụng các công cụ công nghệ thông tin phù hợp để kiểm soát. Những thông tin sẽ được lưu trữ trong hiện tại để thực hiện các nhiệm vụ liên quan.

 

- Thời hạn lưu trữ thông tin là trong vòng 5 ngày khi bạn đã nhận được kết quả từ chúng tôi. Nhân viên của chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm tiêu hủy mọi giấy tờ bí mật và xóa tất cả các tập tin máy tính liên quan khi kết thúc công việc hoặc ngay khi khách hàng yêu cầu.

 

>>>Trang chủ