0888998860

Quy trình làm việc

Bước 1: Tiếp nhận thông tin sau đó tư vấn sơ bộ về phương án và giá dịch vụ.

 

Bước 2: Đặt lịch gặp trực tiếp với thám tử Bảo Việt tại từng khu vực tỉnh thành khách hàng yêu cầu.

 

Bước 3: Thu thập thông tin và xác nhận yêu cầu của khách hàng.

 

Bước 4: Ký hợp đồng chính thức.

 

Bước 5: Khảo sát trước địa điểm và đưa ra phương án thực tế.

 

Bước 6: Đưa ra kết quả và thanh lý hợp đồng.

 

>>>Trang chủ